Goddank, een kerk met humor.

Church

Via Marketingfacts kwam ik op bovenstaand bord. Wat een geweldig stukje ‘moderniteit’ en aanhaken bij de tijdgeest van een instituut dat in de regel nu niet bepaald bekend staat om haar vooruitstrevendheid. Had ik érg graag verzonnen. Recht in het hart, precies die goede ‘draai’ en -afhankelijk van de ontvanger van de boodschap en zijn of haar ontvankelijkheid ervan- nog errug wáár ook. Wie zich geroepen valt, kan overigens proberen dit idee te overstijgen maar dan voor de Christen Unie, lezen we hier. Wij laten die beker lekker aan ons voorbij gaan. Terug naar deze: Purple Cows Level: een 10.